bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

O funduszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach


ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice 
tel. (32) 60 32 200, (32) 60 32 300,

ul. Kościuszki 30, 40-035 Katowice

fax: (32) 251 04 06
e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl
www.wfosigw.katowice.pl


Konta:

Rachunek bieżący:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego, nr 97 1130 1091 0000 0060 1820 0002

Zwroty od Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego, nr 32 1130 1091 0000 0060 1820 0008

Opłata produktowa za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego, nr 59 1130 1091 0000 0060 1820 0007


REGON: 271806983
NIP: 954-22-39-831Godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek: 7:30 do 15:30


Ważne telefony:

 • Kancelaria (dziennik podawczy, centrala telefoniczna)
  - (32) 60 32 200, (32) 60 32 300
 • FAX - (32) 251 04 06
 • Sekretariaty - (32) 60 32 215, (32) 60 32 255
 • Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej
  - (32) 757 37 30
 • Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód - (32) 757 37 55
 • Zespół Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi - (32) 60 32 251
 • Zespół Kontroli i Umorzeń - (32) 60 32 237
 • Zespół Finansowo - Księgowy - (32) 60 32 363
 • Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji - (32) 60 32 233
 • Zespół Ekonomiczny - (32) 60 32 231
 • Zespół Biura Zarządu - (32) 60 32 225
 • Zespół Administracyjno-Organizacyjny - (32) 60 32 371
 • Zespół Funduszy Europejskich - (32) 757 37 50
 • Zespół Prawny i Zamówień Publicznych - (32) 757 37 59
 • Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - (32) 60 32 250Opublikował: Joanna Kosma
Publikacja dnia: 09.04.2015
Podpisał: Zbigniew Wieczorek
Dokument z dnia: 09.07.2012
Dokument oglądany razy: 196 360