Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 11/II/P/90011/2008/16/POPT/DFE zawartej w dniu 29.08.2016 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 10.09.2016 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I półroczu 2016 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 683 310,45 PLN z RPD na rok 2016 w sektorze energetyka, w ramach Działania 1.1 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy umowy nr UDA-POIS.10.01.00-00-0400/15-00 zawartej w dniu 29.04.2016 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 31.10.2016 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w II kwartale 2016 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 32 347,28 PLN z PD 2014-2016 w sektorze energetyka, w ramach Działania 10.1 priorytetu X.

W dniu 04.10.2016 r. przedstawiciel Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczestniczył w spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałania 1.7.1 POIiŚ Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej. 

W dniu 19.09.2016 r. przedstawiciel Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczestniczył w „Warsztatach dla Doradców Energetycznych i przedstawicieli gmin” zorganizowanych przez Ambasadę Królestwa Danii w Warszawie w ramach Projektu „Smart Living – w kręgu innowacji”. Uczestnikami warsztatów byli doradcy energetyczni działający na rynku polskim i duńskim, oraz przedstawiciele gmin polskich.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy umowy nr UDA-POIS.10.01.00-00-0400/15-00 zawartej w dniu 29.04.2016 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 02.09.2016 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2016 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 28 326,88 PLN z PD 2014-2016 w sektorze energetyka, w ramach Działania 10.1 priorytetu X.

W dniach 19-20 maja br. Doradcy energetyczni wzięli udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym. W programie znalazło się około 100 debat ujętych w kilkunastu blokach tematycznych, do których zasiadało kilkuset panelistów mających wpływ na życie gospodarcze i społeczne. Agenda kongresu uwzględniała wiele zagadnień związanych z energetyką, rozwojem OZE czy niską emisją. Doradcy w głównej mierze wzięli udział w sesjach dotyczących polityki energetycznej, dalszego rozwoju i innowacji proponowanych przez głównych graczy na rynku energii. Dużo uwagi poświęcono również możliwości rozwoju OZE w świetle nowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz krajowych uwarunkowaniach miksu energii w perspektywie 20-lecia.