Gmina Opatów, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., Śląski Ogród Botaniczny oraz Bogusław Biernat i Zbigniew Binko – to tegoroczni laureaci jubileuszowych „Zielonych Czeków” - dorocznych nagród przyznawanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja „Zielonych Czeków” była rekordowa pod względem złożonych zgłoszeń. Wpłynęło ich bowiem 45, we wszystkich kategoriach. Najwięcej, bo aż 25 wniosków wpłynęło w kategorii Gmina przyjazna dla czystego powietrza, 11 wniosków na Ekologiczną osobowość roku, 6 – Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej oraz 3 w kategorii Inwestycja proekologiczna roku.

- Cieszy nas to, że z roku na rok Kapituła ma coraz większy problem z wyborem laureatów, ponieważ poziom nadsyłanych zgłoszeń jest naprawdę wysoki. Mamy nadzieję, że wszystkie działania laureatów konkursu „Zielone Czeki” będą wpływać na jakość naszego środowiska – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

„Zielone Czeki” to jeden z najważniejszych i największych konkursów ekologicznych województwa śląskiego, który już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń katowickiego Funduszu. WFOŚiGW w Katowicach przyznaje „Zielone Czeki” od 1993 roku. Dotychczas nagrodą zostało wyróżniono około 300 laureatów, którzy często w nowatorski i niekonwencjonalny sposób przyczyniają się do ochrony środowiska. Co ważne wysokość nagród sięga już 2,5 mln zł! Wiele z nominowanych osób i podmiotów ma w swoim dorobku znakomite osiągnięcia, a przyznanie wyróżnień ma także walor promocyjny – jest to bowiem doskonała okazja, by mówić o osiągnięciach laureatów, ich postawach oraz akcjach społecznych mających wpływ na to czym oddychamy i jak dbamy o nasze najbliższe otoczenie. Wśród dotychczasowych laureatów nagród są przedstawiciele różnych środowisk, takich jak naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy oraz inni pasjonaci ochrony środowiska.

Po wnikliwej analizie nadesłanych zgłoszeń, Kapituła zdecydowała o przyznaniu czterech nagród oraz nagrody specjalnej.

 • Ekologiczna osobowość roku 
  Zielony czek: Bogusław Biernat. Za podejmowanie licznych inicjatyw proekologicznych oraz promocję walorów przyrodniczych Żywiecczyzny.

  Wyróżnienia:
  Adam Balon
  Mieczysław Dumieński
 • Gmina przyjazna dla czystego powietrza
  Zielony czek: Gmina Opatów. Za liczne działania mające realny wpływ na poprawę jakości powietrza.

  Wyróżnienia:
  Gmina Kornowac
  Gmina Miedźna
 • Inwestycja proekologiczna roku
  Zielony czek: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA. Za realizację inwestycji pn. „Remediacja byłej powojskowej bazy paliw w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Pyrzowicach”.  
 •  Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej
  Zielony czek: Śląski Ogród Botaniczny. Za wieloletnią aktywną działalność na rzecz ochrony przyrody i środowiska, w tym za realizację w 2022 roku „Śląskiego Kalendarza Ekologicznego”.

  Wyróżnienia:
  Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski
  Ochotnicza Straż Pożarna w Samborowicach
 • Nagroda Specjalna
  Zbigniew Binko. Za wieloletnią działalność na rzecz pszczelarstwa w województwie śląskim.