OSOBY FIZYCZNE 

PORTAL NA POTRZEBY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE I MOJA WODA

Wejdź do PORTALU BENEFICJENTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Od 03.01.2023 składanie wniosków o dofinansowanie w ramach PP Czyste Powietrze odbywa się WYŁĄCZNIE za pośrednictwem serwisu gwd.nfosigw.gov.pl

 KLIENCI INSTYTUCJONALNI 

Zapraszamy Państwa do korzystania z PORTALU BENEFICJENTA - internetowego systemu, w którym śledzić można stan realizacji złożonych wniosków oraz zawartych umów lub uzyskać informacje o najbliższych płatnościach. W Portalu Beneficjenta publikowane są informacje dla Kontrahentów WFOŚiGW w Katowicach.

Korzystając z niego, użytkownicy mogą zgłaszać swoje zapytania lub wnioski oraz przeglądać stan realizacji zgłoszonych wniosków i umów.

NOWY PORTAL

STARY PORTAL