Realizacja Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach umowy o dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020 została zakończona w dn. 31.12.2023 roku.