logo ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza jest to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.

W celu wysłania pisma do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP dostępne są w serwisie OBYWATEL.GOV.PL.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do WFOŚiGW w Katowicach należy wykonać następujące kroki:

  1. Przygotuj potrzebne dane (dane do logowania na platformie ePUAP, załączniki w wersji elektronicznej – jeśli będą potrzebne).
  2. Wejdź na stronę obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne
  3. Kliknij przycisk Wyślij pismo ogólne.
  4. Zaloguj się do ePUAP
  5. W polu "Wybierz urząd lub instytucję, do których chcesz wysłać pismo" wybierz "WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH (40-035 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE)".
  6. Wypełnij formularz.
  7. Dodaj potrzebne załączniki, jeśli masz je w wersji elektronicznej.
  8. Kliknij Dalej, a potem Wyślij bez podpisu lub Podpisz i wyślij.
  9. Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).