Na zaproszenie Dyrekcji, Grona pedagogicznego oraz uczniów Szkoły Podstawowej w ZSP w Studzionce, Pani Iwona Gejdel-Targosz, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wzięła udział w uroczystości otwarcia EKOpracowni pod chmurką pn. "Ogród sensoryczno-dydaktyczny Księżnej Daisy".

W wydarzeniu uczestniczyła także Pani Magdalena Czarnecka, Zastępca Burmistrza Pszczyny. Nowa pracownia została dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 70 tys. zł. Zamek w Pszczynie był jednym z ulubionych miejsc księżnej Daisy, szczególnie tereny wokół zamku. Jak sama Księżna zapisała we wspomnieniach: "Pszczyna, może być zachwycająca wiosną, taka spokojna i zielona". Ku pamięci Księżnej Daisy - najbardziej rozpoznawalnej mieszkanki pszczyńskiego zamku - powstała w gminie nowa zielona przestrzeń, która integruje naukę z przyrodą, promując jednocześnie zrównoważony rozwój i edukację ekologiczną. Nowa EKOpracownia, ulokowana w sąsiedztwie budynku szkoły, umożliwi uczniom eksplorowanie otaczającego świata. Dzięki temu uczniowie mogą odkrywać związki między nauką, sztuką a naturą.