Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest obecnie w trakcie opracowania "Strategii działania WFOŚiGW w Katowicach na lata 2025 - 2028".

Po to by działania podejmowane przez Fundusz w Katowicach były jak najbardziej efektywne, konieczne jest - wspólne z naszymi partnerami - określenie potrzeb regionu, aby wzmocnić jeszcze bardziej najważniejsze kierunki wydatkowania środków.

W tym celu zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety w terminie do 22.07.2024 roku.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfclZ4IYRJwL9I1G7J0DMkysRBuzsdShEBqQckb9ZdoRMeLOw/formResponse