Szanowni Państwo!

Przed nami kolejne spotkanie z Doradcami Energetycznymi, którego tematem będzie „Retencja i gromadzenie wody opadowej". Spotkanie poprowadzą Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Krakowie.

Spotkanie rozpocznie się 26 czerwca 2024 oku. o godz. 10:00

Udział ekspertów:

  1. Anna Synowiec i Mariusz Sałęga - Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Krakowie
  2. Radosław Radoń - Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie

Podczas webinarium omówione zostaną min. zagadnienia dotyczące bilansu wodnego, stanu zasobów wodnych, skutków niedostatecznego retencjonowania wód (zjawisko suszy i powodzi), aspekty prawne i finansowe związane z retencjonowaniem wody. Zaprezentowane zostaną także przykłady działań poprawiających retencyjność zlewni (zarówno w skali mikroretencji, małej retencji oraz dużej retencji).

Więcej informacji: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/aktualnosci/cykliczne-spotkania-z-doradcami-energetycznymi-nowa-edycja 

LINK DO TRANSMISJI SPOTKANIA (bez wcześniejszej rejestracji) W DNIU 26.06.2024 https://youtube.com/live/Wc9BaQqDe4c?feature=share