Przedstawiamy informacje przydatne dla państwowych jednostek budżetowych przy współpracy z Funduszem.

Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach przystępuje do prac nad tworzeniem listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania na 2021 rok planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe. Jednostki te są finansowane poprzez rezerwę celową budżetu państwa.

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2020 roku.

Jednocześnie prosimy kierowników państwowych jednostek budżetowych o jak najszybsze składanie wniosków, co umożliwi wcześniejsze ich rozpatrzenie.

Wnioski należy składać na obowiązujących wzorach wniosków. 

  1. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państwowych jednostek budżetowych - pobierz plik
  2. Oświadczenie dotyczące wskazania dysponenta części budżetowej - pobierz plik
  3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - pobierz plik
  4. Informacja Ministerstwa Środowiska o błędach we wnioskach - pobierz plik
  5. Opinia Ministerstwa Finansów na temat możliwości uzyskania zapewnienia finansowania zadań - pobierz plik
  6. Uwagi Ministra Środowiska dotyczące wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej - pobierz plik 
  7. Uwagi Ministra Środowiska dotyczące terminów składania wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej - pobierz plik
  8. Pismo Ministra Środowiska ws ustaleń dotyczących uruchamiania środków rezerwy celowej przez pjb podległe Ministrowi Środowiska dla zadań, na które zostały wydane decyzje Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania - pobierz plik
  9. Zmiany Ministra Środowiska dotyczące wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej 2016 r.  - pobierz plik