Informujemy, że administratorem strony internetowej www.wfosigw.katowice.pl jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice zwany dalej WFOŚiGW w Katowicach. 

W trakcie korzystania ze strony internetowej WFOŚiGW w Katowicach automatycznie zbierane są dane użytkownika serwisu min w zakresie: np. typ przeglądarki, publiczny adres IP, czas trwania wizyty w serwisie internetowym.

Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu internetowego. 

Pliki cookies w serwisie WFOŚiGW w Katowicach wykorzystywane są głównie w celu przechowywania danych sesyjnych (wygasa po zakończeniu sesji) oraz cookies google-analytics.com

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 • Google Chrome
  Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji "Pliki cookie" można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
  • Usuwanie plików cookie
  • Domyślne blokowanie plików cookie
  • Domyślne zezwalanie na pliki cookie
  • Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
  • Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
 • Internet Explorer
  Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 • Mozilla Firefox
  Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: "będzie używał ustawień użytkownika". O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

 • Opera
  Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 • Safari
  W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie".

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowny Użytkowniku. 

Dziękujemy za skorzystanie z Naszego Formularza Kontaktowego.

Jednocześnie szanując Twoje prawa pragniemy poinformować Cię na jakich zasadach odbywa się przetwarzanie Twoich danych osobowych podczas korzystania z Naszego "Formularza Kontaktowego"

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice. tel. (32) 60 32 200 fax: (32) 60 32 201, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontakt do Naszego inspektora ochrony danych to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (32) 60 32 200;

Dane osobowe zgromadzone w trakcie użytkowania "Formularza Kontaktowego", a przede wszystkim Twój adres e-mail przetwarzamy wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji i udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania.

W zależności od treści zadanego pytania podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych zawsze będą obowiązujące przepisy prawa. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania wysłanie Twojej wiadomości nie będzie możliwe.

Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub osobom uprawnionym do przeprowadzania w Funduszu czynności kontrolnych i audytowych, a także podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie serwisu WFOŚiGW w Katowicach.

Zebrane dane osobowe przechowywane będą do zakończenia powadzonej korespondencji oraz przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa w zależności od treści zadanego pytania.

Informujemy również, że posiadasz prawo do:

 • wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych;
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych, jeżeli są przetwarzane z naruszeniem prawa. 

Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców/beneficjentów

Szanowni Państwo 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, realizując zadania przypisane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w zakresie finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej podejmuje szereg działań m.in. dotyczących dofinansowania programów realizowanych przez samorządy i inne podmioty na terenie województwa śląskiego.

Jednocześnie WFOŚiGW w Katowicach informuje, iż Beneficjenci korzystający z ww. środków finansowych, realizując postanowienia zawartych z Funduszem umów o dofinansowanie zadań własnych przekazują do WFOŚiGW w Katowicach informacje, w tym dane osobowe dotyczące odbiorców końcowych (osób fizycznych) realizowanych programów, w celu rozliczenia umów o dofinansowanie zadań ekologicznych ze środków Wojewódzkiego Funduszu.

Informujemy, iż administratorem przekazanych przez Beneficjentów danych osobowych staje się również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przetwarzając pozyskane dane osobowe we własnych, określonych ustawowo celach.

Zakres i cel przetwarzanych przez Fundusz danych osobowych są zgodne z aktualnymi wymogami prawa krajowego i unijnego w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

Dane osobowe przetwarzane są każdorazowo wyłącznie w zakresie określonym w składanych przez Państwa wnioskach o dofinansowanie oraz wynikającym wprost z zawieranych przez Państwa z Beneficjentem końcowym umów o dofinasowanie (np. umowy między gminą a mieszkańcem w ramach PONE).

Powyższe dane będą przechowywane przez okres wynikający z zawieranych z Beneficjentami umów i obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie WFOŚiGW w Katowicach w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych WFOŚiGW w Katowicach pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..