Kalkulator PGN 1.0, umożliwi stronom zainteresowanym określenie, w stosunku do przyjętego roku bazowego, wskaźników:

  • redukcji emisji CO2
  • ograniczenia energii finalnej,
  • wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

których określenie jest wymogiem głównym w opracowywanych Planach Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Ponadto program generuje automatycznie informację, czy dany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej spełnia założenia główne w zakresie osiągnięcia redukcji emisji CO2, ograniczenia zużycia energii finalnej oraz wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do przyjętego roku bazowego. Kalkulator PGN 1.0 z uwagi na swą specyfikę skierowany jest przede wszystkim do osób wykonujących Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, w celu ujednolicenia formy i metodyki przedstawienia wyżej wymienionych wskaźników w treści PGN. Z uwagi na swą prostotę, program może posłużyć, także jako narzędzie do weryfikacji przedstawionych przez wykonawcę w treści PGN wskaźników. 

Program dedykowany jest dla użytkowników aplikacji Microsoft EXCEL 2010. Starsze wersje wyżej wymienionej aplikacji nie obsługują pozycji dotyczących lokalizacji (wybór powiatu/gminy) oraz wyboru roku bazowego – niniejsze dane w przypadku starszych wersji aplikacji, należy wprowadzić ręcznie.