Uprzejmie informuję, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019. Na tym etapie ocenianych było łącznie 76 projektów. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie.

Lista projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019