Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu


Aktualne informacje o szkoleniach i konferencjach znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich: Szkolenia i konferencje - wyszukiwarka szkoleń dla POIiŚ 2014-2020 w województwie śląskim


Szkolenia dla beneficjentów zorganizowane przez WFOŚiGW w Katowicach w 2016 roku:

  1. Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko- dąbrowskiej; 25.08.2016 roku
  2. Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej i Poddziałania 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej Kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej; 08.09.2016 roku 
  3. Szkolenie warsztatowe dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej dla Poddziałania 1.7.1- Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej; 30.09.2016 roku.

Materiały szkoleniowe wraz z informacją dla uczestników przeprowadzonego w dniu 25 sierpnia 2016 roku Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej dla Poddziałania: 

1.7.1- Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko- dąbrowskiej


Materiały szkoleniowe wraz z informacją dla uczestników przeprowadzonego w dniu 8 września 2016 roku Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko- dąbrowskiej dla Poddziałań: 

1.7.2- Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko- dąbrowskiej,
1.7.3- Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej Kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko- dąbrowskiej;


Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 1.7.1 POIŚ Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej


Bezpłatne szkolenie warsztatowe


Bezpłatne szkolenie


Zaproszenie na szkolenie

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.