W tej sekcji przedstawione są informacje na temat naboru wniosków i ogłoszonych konkursów.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na 2021 rok

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.