W tej sekcji zapoznasz się z obowiązkami beneficjentów programu, wzorami dokumentów oraz kryteriami oceny projektów.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.