W tej sekcji zapoznasz się z projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla których WFOŚiGW w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej. Zapraszamy również do odwiedzenia serwisu Mapa Dotacji UE, w którym znajdują się informacje o wszystkich projektach realizowanych w Polsce z Funduszy Europejskich.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.