W tej sekcji znajdują się informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz o możliwości uzyskania dofinansowania.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.