W tej sekcji znajdują się informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz o możliwości uzyskania dofinansowania.