Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył pierwszą turę oceny merytorycznej II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019. W załączeniu lista projektów ocenionych pozytywnie. Pozostałe projekty są w trakcie weryfikacji.